РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Халімон Т. М.

Анотація

У статті уточнено сутність та узагальнено теоретичні підходи до формування й розвитку потенціалу конкурентоспроможності підприємств, охарактеризовано його рівні, розкрито основні блоки ланцюга управління потенціалом конкурентоспроможності, обґрунтовано стратегічні пріоритетні напрями й модель прогнозування розвитку потенціалу конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств з врахуванням сучасного мінливого конкурентного середовища, що дозволить підвищити ефективність та конкурентоспроможність телекомунікаційних підприємств на зовнішніх ринках.

Ключові слова: конкурентоспроможність, потенціал конкурентоспроможності, телекомунікаційні підприємства.

Номер
Розділ
Статті