ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ВИСОКОГО КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

  • Легомінова С. В.

Анотація

Проаналізовано сутність категорії конкурентний статус підприємства, запропоновано власне визначення. Окреслено основні довгострокові тренди розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій, які формують довготривалий стійкий конкурентний статус телекомунікаційних підприємств. Враховано необхідність проведення кількісної оцінки конкурентного статусу підприємства, яка основана на рівнях інвестицій, ресурсного потенціалу та відповідності стратегії.

Ключові слова: конкурентний статус, конкурентна позиція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, стратегія, зовнішнє середовище.

Номер
Розділ
Статті