МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Варналій З. С.
  • Прокопенко Н. С.
  • Тимошенко А. О.
  • Куцик О. І.

Анотація

У статті розглянуто питання щодо підходів до моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств. Запропоновано модель ефективності розвитку малих підприємств, яка одночасно поєднує приватні інтереси власників малого бізнесу та інтереси суспільства. Визначено складові цієї моделі: виробничо-економічна, інноваційна, соціально-економічна. Доведено, що основними критеріями при виборі механізмів та інструментів фінансової підтримки у світовій практиці є: податковий механізм, порядок та організація відкриття та ведення бізнесу; співвідношення прямих та непрямих форм фінансової допомоги; фінансове забезпечення залежно від етапу життєвого циклу; вибір пріоритетних напрямів діяльності та особливих сфер підтримки, які підлягають бюджетному фінансуванню тощо.

Ключові слова: фінансове забезпечення, розвиток малих підприємств, ефективність діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Номер
Розділ
Статті