КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИЇ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

  • Нестерчук Ю. В.
  • Аршевська М. В.

Анотація

У статті запропоновано концептуальні підходи до визначення ефективності маркетингового комунікаційного забезпечення інноваційних процесів підприємств. Окреслено інструменти маркетингових комунікацій та методи визначення ефективності комплексних маркетингових комунікацій підприємств. Доведено, що встановлення відповідності між етапами інноваційного циклу, етапами процесу купівлі товару та топологічними зонами дозволяє охопити інноваційний цикл та процес купівлі упродовж їх часу тривання найбільш ефективними маркетинговими комунікаціями з економічними агентами ринку. Ураховуючи комплексне уявлення про основні етапи процесу купівлі інноваційних товарів, визначена відповідність таких етапів до часового перебігу інноваційного циклу. Рекомендовано інтерактивне спілкування зі споживачами організовувати щодо усіх етапів процесу купівлі товару.

Ключові слова: маркетингове комунікаційне забезпечення, інноваційні процеси підприємств, ефективність комплексних маркетингових комунікацій підприємств.

Номер
Розділ
Статті