СТАН ТА СТРУКТУРА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • Гусєва О. Ю.
  • Яковчук А. М.

Анотація

У статті проаналізовано головні тенденції розвитку машинобудівної галузі за останні роки у співставленнями з іншими галузями економіки. На основі проведеного аналізу визначено ключові економічні показники діяльності підприємств машинобудування. Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку машинобудівного комплексу України та підвищення конкурентоспроможності продукції галузі.

Ключові слова: конвергенція, розвиток, конвергентний розвиток машинобудівного підприємства.

Номер
Розділ
Статті