ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

  • Стецюк П. А.
  • Корнійчук Г. В.

Анотація

У статті наведено результати аналіз та узагальнення наукового базису фінансового планування у контексті формування, використання та розвитку фінансового потенціалу вітчизняних підприємств. Обґрунтована доцільність застосування концепції фінансових планів для управління цим об’єктом фінансового менеджменту. Визначено завдання, принципи, методи та етапи розробки системи планів формування та використання фінансового потенціалу.

Ключові слова: економічна діяльність, планування, прогнозування, фінансовий потенціал, показники плану, методи і прийоми планування, моделі планування, підприємства.

Номер
Розділ
Статті