МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

  • Гудзь О. Є.
  • Стрельнікова С. Ю.

Анотація

У статті розкрито роль маркетингових аспектів у контексті стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, зокрема обгрунтовано ланцюг послідовних завдань теоретичного та практичного характеру, запропоновано методологічний підхід до формування стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств на засадах маркетингу й матричної концепції, який базується на врахуванні комплексної стратегічної інформації про споживачів, їх запити, ринки, асортимент товару, ціноутворення, комунікації, канали збуту та ланцюги поставок. Його практична реалізація дає змогу підприємству генерувати нові цінності шляхом кастомізації, сформувати стратегічний набір інноваційного розвитку підприємства та обрати кращі стратегічні альтернативи відповідно до наявних потреб і запитів споживачів що забезпечить його високу конкурентоспроможність та створить умови стійкого інноваційного зростання.

Ключові слова: стратегічне управління, інноваційний розвиток, підприємство, маркетинг, стратегічні альтернативи, маркетингове забезпечення.

Номер
Розділ
Статті