№ 1 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ PDF
О. Є. Гудзь, Л. В. Лазоренко
ПАРАДИГМА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. Є. Гудзь, О. Г. Старинець
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ PDF
Т. В. Сьомкіна
ОБГРУНТУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. Ю. Гусєва, С. В. Гончаренко
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
І. В. Фурман
ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
С. М. Петькун
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КОНСАЛТИНГОВА ВЗАЄМОДІЯ» PDF
Н. О. Євтушенко
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. М. Халімон
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Сотниченко
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МАКРОТРЕНДІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ PDF
С. В. Легомінова
РОЗВИТОК СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ КРАУДСОРСИНГУ PDF
А. А. Глушенкова
ЕФЕКТИВНІСТЬ КАР’ЄРИ, ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
О. В. Горпинич
КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Р. В. Аташкаде
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. Байрамов
ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. В. Маковій
РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І. М. Якубенко