№ 4 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, С. Байрамов
ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, В. М. Сотниченко
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ PDF
О. В. Лапицкая
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СИСТЕМ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Т. В. Сьомкіна
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
О. В. Виноградова, Н. О. Євтушенко
КОНЦЕПУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ЛІДЕРСТВОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Ю. Гусєва, Ю. Л. Котлинський
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 4G І 5G ЯК СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
О. В. Виноградова, С. В. Гончаренко
МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Виноградова, К. І. Пілігрім
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА УСТАНОВАМИ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ PDF
С. О. Гахов, Н. А. Гахова
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЛАТФОРМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. М. Халімон
ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С. В. Легомінова, О. О. Лобань
УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Згурська
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. О. Ковшова, А. О. Бондар
СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
А. А. Глушенкова
ПРОФІЛЬ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Г. Старинець
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. В. Крижко, В. Г. Дарчук
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Маковій
ОБҐРУНТУВАННЯ ОРІЄНТИРІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. Якубенко