№ 1 (2014)

Зміст

Зміст PDF
 

Статті

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ PDF
В. М. Тупкало, С. В. Тупкало
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
К. С. Шапошников
ПРОБЛЕМИ МОНЕТИЗАЦІЇ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ PDF
П. С. Єщенко, В. В. Жебка, С. В. Ступак
СИГМОЇДНІ КРИВІ ЯК МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
І. І. Матичин, В. В. Онищенко
ХМАРНІ ОБЧИСЛЮВАННЯ ЯК АКТУАЛЬНИЙ РИЗИК-ТРЕНД ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ PDF
О. В. Одаренко
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
І. А. Лазоренко
МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Є. Бабина, М. С. Бойчук
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКИХ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНИ PDF
В. Г. Накемпій
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
С. В. Коваль
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ПРИ ПЛАНУВАННІ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ PDF
Ф. А. Шарифов, Н. Ю. Кривицька
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИДЕМПІНГОВИХ ЗАХОДІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Т. А. Ставнійчук
СИНДРОМ СТРАХУ ПЕРЕД ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА PDF
Є. Г. Сарапулова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТУВАННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Скалецька, І. П. Оченаш
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Д. А. Лебедь
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Т. І. Пішеніна, В. К. Костюк
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
І. І. Яровий
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ PDF
І. А. Романюк
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ PDF
М. М. Ігнатенко
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
І. В. Новикова, С. В. Черненко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
А. А. Клименко
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СКОРОЧЕННЯ ВТРАТ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ PDF
А. С. Бритвєнко
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ВІДНОСИНИ В ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЯХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. І. Бойко
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
В. К. Антошкін
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
Н. В. Рунчева
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
М. В. Колесник
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ НА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Алдошина