№ 2 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МЕНЕДЖМЕНТ – АУДИТ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМА ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
В. М. Тупкало
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОЯВИ ЗАГРОЗ ТА ЇХ УНИКНЕННЯ PDF
О. Є. Гудзь, В. Н. Сотниченко
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
З. С. Каїра, О. П. Ващенко
ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УМОВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Т. В. Сьомкіна
АНАЛIЗ ЕФЕКТИВНОСТI СИСТЕМИ ЛОГIСТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПIДПРИЄМСТВА PDF
К. В. Ковтуненко, Р. М. Сапожніков
УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗАСАДАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ PDF
Т. А. Коцко
ПОЛІПШЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ДОСКОНАЛОСТІ PDF
Б. А. Заплотинський, Є. О. П’ятецька
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ PDF
С. В. Легомінова
ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Т. В. Капелюшна
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. Л. Зубко
ФОРМИ І ЗАСОБИ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
О. В. Апарова
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИАТРИБУТИВНОЇ МОДЕЛІ У МАРКЕТИНГОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. О. Ковшова
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ НОВИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЯК СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
А. А. Глушенкова
ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
О. О. Ващенко
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ PDF
О. О. Лобань
ДІАГНОСТИКА РИНКУ ТК ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Н. О. Бурбело
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КОНТРОЛЛИНГУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
В. Н. Тупкало, И. В. Колошко