ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Капелюшна Т. В.

Анотація

В статті розглянуто питання розвитку орієнтованого на модель соціально-економічного розвитку європейських країн, підкреслено необхідність розробки методів та підходів для забезпечення сталого розвитку, які дозволять в подальшому адаптуватися до змін, пов’язаних з євроінтеграційними процесами. Опрацьовано сутнісний зміст категорії «ефективність», «ефективність управління», проаналізовано підходи до оцінювання ефективності функціонування підприємства, в результаті чого виявлено, що оцінка ефективності механізму управління сталим розвитком передбачає умотивований вибір та розрахунок комплексу показників (як кількісних, так і якісних показників основних складових механізму (бізнес-процесів) у взаємозв’язку з кінцевими результатами господарської діяльності), які відображають його сталий розвиток. Обґрунтовано доцільність оцінювання ефективності механізму управління сталим розвитком підприємства з використанням статико-динамічного підходу.

Ключові слова: модель соціально-економічного розвитку, ефективність, ефективність управління, сталий розвиток, оцінка ефективності.

Номер
Розділ
Статті