№ 4 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ PDF
В. Н. Тупкало, А. П. Ващенко
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Б. С. Аннаєв
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Е. Н. Арапова
РЕБРЕНДИНГ ПІДПРИЄМСТВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
С. М. Войнаренко
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕШКОДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П. В. Воронжак
ТИПОЛОГІЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Кірєв
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КЛАСИФІКАТОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ТАРИФІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ PDF
А. Г. Мартиненко
ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. С. Петрова, А. С. Дашковский
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ PDF
Л. П. Порцельт
СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
К. В. Ковтуненко, Д. В. Скоморохін
МЕТОДОЛОГІЯ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО КАБЕЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ PDF
К. О. Танащук
НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БАНКРУТСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ВІДПОВІДНО ДО ЇХ КРИЗОВОГО РІВНЯ PDF
І. В. Троц
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПОБУДОВИ ДОКЛАДНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОЕКТНОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА PDF
І. Б. Щербакова
ПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Т. Д. Косова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ PDF
І. В. Шкрабак, Р. В. Коробський
ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ – ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ PDF
Н. В. Касьянова, С. С. Глушаченко