№ 2 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЦЕСНОГО БІЗНЕС–МОДЕЛЮВАННЯ ТУПКАЛО PDF
В. М. Тупкало
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ И РИЗИКАМ И ПІДПРИЄМ СТВ ТК PDF
О. Є. Гудзь
УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Князєва, Н. А. Калугіна
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СКЛАДОВИХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ PDF
Т. В. Сьомкіна
АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ PDF
В. М. Загорулько, Л. В. Зубко, Я. В. Сапега
НАУКOВI ЗАСАДИ УДOСКOНАЛЕННЯ НOРМАТИВНO- ПРАВOВOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦIOНУВАННЯ ТЕЛЕКOМУНIКАЦIЙНOГO ПIДПРИЄМСТВА PDF
І. В. Хлівна
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
О. В. Виноградова, О. В. Крижко
ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КЛІЄНТСЬКИХ ПЛАТЕЖІВ PDF
І. О. Ковшова, В. М. Пригода
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА PDF
О. В. Копійка
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЗМІНУ ВАРТОСТІ ВЛАСНОСТІ PDF
О. Г. Головніна
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ PDF
В. М. Тупкало, Б. А. Заплотинський
УДОСКОНАЛЕННЯ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Дергачова, К. О. Кузнєцова
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. Л. Вальчук
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН PDF
Л. П. Артеменко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. В. Левченко
Оволодіння англійською мовою, як мовою міжнародного спілкування, майбутніми економістами PDF
Л. М. Кучер
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ PDF
О. В. Виноградова, О. В. Куценко
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАЛИЙ ТИП РОЗВИТКУ PDF
О. А. Князєва, Н. В. Дойсан-Коровьонкова
ВИБІР СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ МЕТОДОМ АДИТИВНОЇ ЗГОРТКИ PDF
Т. Л. Зубко
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ САМООБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. В. Кендюхов, В. П. Гудкова, О. В. Кравчук
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Ю. В. Шморгун
ОСНОВИ ВІДБОРУ ДОМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. В. Ващенко