АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ХМАРНИХ» СЕРВІСІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  • Мартиненко М. О.

Анотація

У статті досліджуються питання актуальності використання в навчальному процесі нових інформаційних сервісів. Та доведена доцільність впровадження «хмарних» технологій в освіті, що забезпечить нову якість освітнього процесу, відповідного інноваційного розвитку країни та суспільства.  Наведені стастичні дані, що підтверджують перспективність використання хмарних сервісів у майбутньому розвитку телекомунікаційної галузі.

Ключові слова: хмарні технології, інтернет-сервіс, ЦОД, віртуалізація.

Номер
Розділ
Статті