КРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.011111

  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена недостатньою концептуальною розробкою парадигми стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами в умовах цифрової економіки. В статті розкривається сутність визначення та застосування стратегічних критеріїв оцінки управління телекомунікаційними підприємствами. Визначено, що сутність полягає у здатності передбачити бізнес-ситуацію, попередити негативний вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, запровадити заходи щодо мінімізації витрат, забезпечити досягнення поставлених цілей та перш за все отримання позитивного фінансового результату діяльності підприємства – бажаного прибутку. Ці обставини потребують подальших наукових розробок з питань формування нових підходів до стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами та інструментів їх запровадження на основі стратегічних критеріїв оцінки управління телекомунікаційними підприємствами в умовах розвитку цифрової економіки.

Ключові слова: стратегічне управління, управління підприємствами, стратегічні критерії оцінки, телекомунікаційні підприємства, цифрова економіка.

Список використаних джерел
1. Конференція G20 на рівні Міністрів з цифрової економіки Дюссельдорф 6-7 квітня 2017 Декларація Міністрів з цифрової економіки URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages/_2017%20(%D1%80%D1%83%D1%81.).pdf
2. Котелевець Д. О. «Тенденції розвитку цифрової економіки в Україні». Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, вип. 5, Жовтень 2022, doi:10.54929/2786-5738-2022-5-03-01.
3. Овсієнко О. В. Цифрова інфраструктура підтримки малого бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8648 (дата звернення: 15.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84
4. Остапйовський І.Є. Остапйовська Т.П. Актуальність ідей Анрі Файоля в умовах сьогодення. Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі : зб. матеріалів / укл. М. О. Сташенко. Луцьк : ВІППО, 2015. C. 82 - 86.
5. Пiжук О. I. Цифрова трансформація економіки України: обмеження та можливості : монографія / Ун-т ДФС України. Ірпінь, 2020. 504 с.
6. Розвиток електронних послуг. Урядовий портал: веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/efektivnevryaduvannya/rozvitok-elektronnih-poslug
7. Сазонова С. В., Шмалій Л. В. Стратегічні орієнтири урправління телекомунікаційними підприємствами в умовах цифрової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2023. № 47, C.102- 107. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2023-47-18
8. Цифрова трансформація економіки України в умовах війни. Січень 2024 року URL:
https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viyny-sichen-2024
9. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. 2018. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
10. У Мінцифри підбили підсумки 2023 року. URL: https://ms.detector.media/internet/post/33857/2023-12-28-u-mintsyfry-pi…
11. Cenamor J., Parida V., Wincent J. How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles ofdigital platform capability, network capability and ambidexterity. Journal of Business Research. 2019. July. Vol. 100. Р. 196–206. URL: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0148296319302188?token=768F878E46A2E637E82C5046B23B5DB4493B7 58F50DE7B8ED295DC55AD7E1FF76AF6B896C7CA36E4151E0BC4580F33B0
12. Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030 ULR: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/
13. G20 Программа по развитию и сотрудничеству в сфере цифровой экономики (Итоговый документ — 2016) URL: https://archive.org/stream/GenerationsTheHistoryOfAmericasFuture1584To2069ByWilliamStraussNeilHowe/Generations+The+History+of+America%27s+Future%2C+1584+to+2069+by+William+.txt

Номер
Розділ
Статті