УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010707

  • Глушенкова А. А. (Hlushenkova A. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Ця стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних основ управління інноваційними проектами в умовах цифрової трансформації. В статті проаналізовано різноманітні функції цифрових інструментів у таких сферах як управління часом, ресурсами, командою проекту, науковими дослідженнями та конструкторськими розробками, а також управління проектними ризиками. Окрім цього, висвітлено основні ризики, пов'язані з цифровою трансформацією, такі як технічні проблеми, кібербезпека та правові недоліки. Дослідження показує, що цифрова трансформація дозволяє підприємствам автоматизувати та оптимізувати процеси, підвищуючи продуктивність та сприяє успіху в умовах постійних змін на ринку.

Ключові слова: проект, управління, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний проект, проектний менеджмент, цифрова трансформація, цифровізація, діджиталізація.

Список використаних джерел
1. Malyk,I.P. Trends in information economy development in Ukraine. Bulletin of the Eastern European University of Economics and Management, 2013. no. 1(14), pp. 25–34.
2. Fishchuk,V. The digital economy is real. NV Business. 2017 URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/cifrova-ekonomika-ce-realno-1001102.html.
3. Кучер Л. Ю. Економічні засади управління інноваційними проєктами підприємств аграрного сектора: теорія та практика: моногр. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. 640 с.
4. Kane, G. C. Achiving digital maturity. 2017 URL: https://sloanreview.mit. edu/projects/achieving-digital-maturity/
5. Лісова Р.М. Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: етапи та інструменти цифрової трансформації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 24, ч. 2. С. 114-118.
6. Saldanha, T. Why digital transformations fail: the surprising disciplines of how to take off and stay ahead. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2019str. 21–31.

Номер
Розділ
Статті