МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА СТАН АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010505

  • Руденко М. В. (Rudenko M. V.) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси
  • Третяк Н. М. (Tretyak N. M.) Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет", Київ
  • Маренич А. І. (Marenych A. I.) Черкаський державний бізнес-коледж, Черкаси

Анотація

В статті досліджуються злочини російської федерації спрямовані на знищення українського аграрного сектора, виокремлено вісім груп злочинів, що направлені на знищення ґрунтів, засмічення простору хімічними речовинами; замінування території; нищення лісів, річок й водойм; вбивство свійської та фермерської худоби; крадіж сільськогосподарської продукції та ресурсів; руйнування сільськогосподарської техніки; порушення логістичних шляхів експорту сільськогосподарської продукції. Здійснено оцінку впливу російської агресії на стан аграрного сектора, визначено суму прямих та непрямих втрат, підраховано масштаби заподіяної шкоди та завданих збитків вітчизняним агровиробникам, розраховано обсяги недоотриманого прибутку, розглянуто шляхи відновлення діяльності агровиробників та відродження ґрунтів.

Ключові слова: злочини російської агресії, аграрний сектор економіки, знищення ґрунтів, збитки, нищення тваринництва та рослинництва.

Список використаної літератури
1. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. Public.tableau.com. URL: https://public.tableau.com/app/profile/ fsuw/viz/vl_Land_market_1_v1/Dashboard2 (дата звернення: 06.02.2024).
2. Україна, шкода довкіллю, екологічні наслідки війни / О. Ангурець та ін. Електронне науково-популярне видання. 2023. 82 с.
3. Як обстріли та бої впливають на наше довкілля. Запитуємо в українських та міжнародних фахівців. URL: https://www.village.сom.ua/village/city/eco/ 326103-yak-strazhdae-ekologiya-cherez-obstrili (дата звернення: 21.10.2023)
4. Agricultural War Damages, Losses, and Needs Review Issue 3 April 2023. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/05/RDNA2.pdf (дата звернення: 22.10.2023)
5. Піддубний І. Вартість розмінування та ціна очікування для малих фермерів. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/10/2/704962/ (дата звернення: 12.01.2024)
6. Війна в Україні знищує ґрунти - як врятувати мертві землі. 8 грудня 2022. URL: https://superagronom.com/blog/925-viyna-v-ukrayini-znischuye-grunti--yak-vryatuvati-mertvi-zemli (дата звернення: 18.11.2023)
7. Яких екологічних наслідків зазнала Україна за час війни окрім збитків від підриву Каховської ГЕС. 20 червня 2023. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/yakih-ekologichnih-naslidkiv-zaznala-ukrayina-za-chas-viyni-okrim-zbitkiv-vid-pidrivu-kahovskoyi-ges/ (дата звернення: 24.09.2023)
8. Нейтер Р., Богонос М., Нів'євський О., Макаренко О. Огляд непрямих втрат від війни в сільському господарстві України. веб-сайт. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded (дата звернення: 16.12.2023)
9. Третяк Н., Маренич А., Харченко А. Воєнний екоцид в Україні та його вплив на економічну безпеку країни. Фінансовий простір, 2022. № 48. С. 18-27. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2022.182728
10. Українське сільське господарство зазнало 40 млрд дол США збитків. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3712702-ukrainske-silske-gospodarstva-zaznalo-402-milarda-zbitkiv-cerez-vijnu-kse.html 22.05.2023 (дата звернення: 20.11.2023).
11. Пилипенко Я. Відбудова України після війни: хто, як і за чиї гроші. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua /columns/2022/05/19/687200/ (дата звернення: 28.11.2023).
12. Відновлення агровиробництва: поточні завдання і повоєнні надії. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3624788-vidnovlenna-agrovirobnictva-potocni-zavdanna-i-povoenni-nadii.html (дата звернення: 10.01.2024).

Номер
Розділ
Статті