СТРАТЕГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010016

  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань

Анотація

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена недостатньою концептуальною розробкою парадигми стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами в умовах цифрової економіки. В статті розкривається сутність визначення та застосування стратегічних критеріїв оцінки управління телекомунікаційними підприємствами. Визначено, що сутність полягає у здатності передбачити бізнес-ситуацію, попередити негативний вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, запровадити заходи щодо мінімізації витрат, забезпечити досягнення поставлених цілей та перш за все отримання позитивного фінансового результату діяльності підприємства – бажаного прибутку. Ці обставини потребують подальших наукових розробок з питань формування нових підходів до стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами та інструментів їх запровадження на основі стратегічних критеріїв оцінки управління телекомунікаційними підприємствами в умовах розвитку цифрової економіки.

Ключові слова: стратегічне управління, управління підприємствами, стратегічні критерії оцінки, телекомунікаційні підприємства, цифрова економіка.

Список використаних джерел:
1. Гудзь О.Є., Маковій В.В. Розроблення стратегії Digital-трансформації підприємств. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С.248-254.
2. Конференція G20 на рівні Міністрів з цифрової економіки Дюссельдорф 6-7 квітня 2017 Декларація Міністрів з цифрової економіки URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages/_2017%20(%D1%80%D1%83%D1%81.).pdf
3. Ночвіна І.О. Цифровізація економіки: можливості та основні загрози. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2021. Вип. 19. С, 90-97. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/economics/article/view/3678
4. Пищуліна О. Дві сторони цифрових технологій: "цифрова диктатура" або збереження стійкості. Центр Разумкова. Київ. URL: https://razumkov.org.ua/statti/dvi-storony-tsyfrovykh-tekhnologii-tsyfrova-dyktatura-abo-zberezhennia-stiikosti
5. Сазонова С. В., Шмалій Л. В. Стратегічні орієнтири урправління телекомунікаційними підприємствами в умовах цифрової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2023. № 47, C.102- 107. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2023-47-18
6. Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030 ULR: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/
7. G20 Программа по развитию и сотрудничеству в сфере цифровой экономики (Итоговый документ — 2016) URL: https://archive.org/stream/GenerationsTheHistoryOfAmericasFuture1584To2069ByWilliamStraussNeilHowe/Generations+The+History+of+America%27s+Future%2C+1584+to+2069+by+William+.txt
8. Gong, C., Parisot, X., Reis, D. Die Evolution der Digitalen Transformation. Digitalisierung. Schwerpunkt Business Model Innovation. Springer Gabler, 2023, Wiesbaden. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36634-6_11
9. Imran, F., Shahzad, K., Butt, A., Kantola, J. Digital Transformation of Industrial Organizations: Toward an Integrated Framework. Journal of Change Management, 2021, 21, 451 - 479.
10. Ji, X., & Li, W. Digital Transformation: A Review and Research Framework. Frontiers in Business, Economics and Management, 2022, 5(3), 21–27. https://doi.org/10.54097/fbem.v5i3.1898
11. The MIT Initiative on the Digital Economy (IDE) URL: https://ide-mit-edu.translate.goog/
12. The 2022 MIT IDE Annual Report URL: https://ide.mit.edu/insights/2022annualreport/

Номер
Розділ
Статті