УПРАВЛІНСЬКІ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОІ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ПІД ЧАС КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010014

  • Расшивалов Д. П. (Rasshyvalov D. P.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
  • Підвисоцький Я. В. (Pidvysotskyy Ya. V.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
  • Східницька Г. В. (Skhidnytska H. V.) Львівський національний університет природокористування, Львів

Анотація

В умовах економічних криз і надзвичайних ситуацій перед страховими компаніями постає завдання підтримувати свою фінансову стабільність, в інтересах страхувальників. У цій статті розглядаються різні стратегії управління фінансами, що застосовуються для забезпечення стабільності страховиків під час кризових ситуацій. Актуальність цієї теми зумовлена важливою роллю, яку відіграє страхування в убезпеченні від ризиків для фізичних осіб, бізнесу та суспільства загалом.
Шляхом аналізу конкретних кейсів у цьому дослідженні з’ясовуються переваги та недоліки впровадження різних стратегій управління фінансами під час кризових ситуацій. У ньому визначено ключові фактори успішної діяльності та виклики, з якими стикаються страхові компанії, намагаючись зберегти стабільність в умовах невизначеності. Також оцінюється вплив наявних стратегій на фінансові результати, платоспроможність і загальну стійкість страхових компаній.
Висновки, зроблені в результаті цього дослідження, свідчать про важливість проактивного управління фінансами для забезпечення стабільності страхових компаній під час кризових ситуацій. Також наголошується на необхідності застосування комплексного та прогностичного підходу, який спрямований на ідентифікацію ризиків, їх пом’якшення та планування на випадок надзвичайних ситуацій в основній діяльності страховиків. З іншого боку, результати розвідки свідчать про важливу роль регуляторного нагляду та галузевої співпраці у створенні стабільного та стійкого страхового сектору.

Ключові слова: страхування; фінансовий менеджмент; надзвичайні ситуації; ризики; прогнозування; криза.

Список використаної літератури
1. Богріновцева Л. М., Чамор Г. С. Напрямки вдосконалення фінансової стійкості страхових компаній України. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2019. № 2. С. 20–32. DOI: 10.33244/2617-5940.2.2019.20-32
2. Васечко Л. І. Стратегічні напрями забезпечення фінансової стійкості підпримства. Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій. 2021. № 1 (7). С. 26–40. DOI: https://doi.org/10.32750/2021-0103
3. Головіна В. В., Шірінян Л. В. Управління грошовими потоками страхової компанії. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. № 23 (7). С. 161–164.
4. Дядюра К. В., Янковський В. А. Антикризове управління страховими компаніями: сутнісний складник та сучасний стан страхового ринку України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 2 (29). С. 120–126. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.29-18
5. Йохна М. А., Ковалько О. О., Мельник Д. М. Ефективність ризик-менеджменту для суб’єктів господарської діяльності: виклики сьогодення. Академічні візії. 2024. № 27. С. 1–20. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10579040
6. Ларіна Я. С. Методичні підходи щодо забезпечення економічної стійкості підприємств на основі маркетингового моніторингу. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 3 (1). С. 93–98.
7. Лащик І., Митровці М. Антикризове управління страховими компаніями. Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету. 2023. № 81 (2). С. 83–88. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.02.083
8. Орел Ю. Л., Кулініч О. В. Вплив дерегуляції бізнесу на повоєнне відновлення економіки України: публічно-управлінський аспект. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2023. № 34. С. 32–39. DOI: https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.6/06
9. Приступа Л. А., Возовик І. А. Концептуальні засади фінансового управління страховою компанією в сучасному бізнес-середовищі. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2020. № 2. С. 125–129. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-280-2-23
10. Сєвідова Д. О., Маркова С. В., Коваленко Н. М. Антикризова стратегія як невід’ємна частина управління страховою компанією під час здійснення ЗЕД. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 1 (30). С. 147–150.
11. Татарин Н. Б., Половко Д. М. Фінансовий ринок України: аналіз сучасного стану, загрози, проблеми та перспективи. Галицький економічний вісник. 2023. № 83 (4). С. 78–88. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.04.078
12. Чередніченко А. О., Васечко Л. І., Рамський А. Ю. Стратегічне управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в сучасному економічному середовищі. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2023. № 1 (11). С. 112–124. DOI: http://doi.org/10.32750/2023-0109
13. Swiss Re Press-release 17.12.2023. URL: https://www.swissre.com/media/press-release.html
14. Оновлено вимоги до платоспроможності, обліку договорів та захисту інформації страховиків. Новини НБУ. 31.12.2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-vimogi-do-platospromojnosti-obliku-dogovoriv-ta-zahistu-informatsiyi-strahovikiv
15. Нацбанк погодив із Мінекономіки та Мінфіном концепцію з обов'язковим страхуванням воєнних ризиків. InterfaxUkraine. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/965825.html

Номер
Розділ
Статті