ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010013

  • Овсієнко А. С. (Ovsiyenko A. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Дубовчук М. В. (Dubovchuk M. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Управління інформаційним забезпечення діяльності підприємства тісно пов’язане як з наявністю інформаційних ресурсів, так із можливістю впровадження інформаційних інновацій у впорядкуванні документаційних та інформаційних потоків підприємства. Ефективна обробка невпинно зростаючих обсягів інформації, основу яких складають документи та масиви даних, можлива тільки при умові їх автоматизованої обробки. Впровадження технології електронного документообігу на підприємствах – ефективний інструмент управління інформаційним забезпеченням діяльності підприємств, що є ключовим фактором вдалого і успішного ведення бізнесу та надає можливість підвищення конкурентних переваг підприємств у жорстких умовах ринку.
Стосовно питань теорії та практики використання інформаційних систем та технологій в систему управлінської діяльності підприємств у даній статті проаналізовано виконання певного кола завдань у дизайні EDMS, що полягають у створенні інтуїтивно зрозумілого, зручного інтерфейсу, який потребує мінімального навчання.
У статті проаналізовано особливості впровадження електронного документообігу в систему управління підприємством. Приділено увагу системам електронного документообігу, вимогам до них, проблемам безпеки та доступності на підприємстві. Проаналізовано виконання певного кола завдань у дизайні EDMS, щополягають у створенні інтуїтивно зрозумілого, зручного інтерфейсу, який потребує мінімального навчання.
Досліджено ефективність EDMS, що бездоганно інтегрується з існуючими системами в організації, а також розглянуто інтеграцію з системами ERP, що дозволяє ефективно синхронізувати процеси управління документами з більш широкими бізнес-операціями.
У статті розглянуто впровадження протоколів шифрування, що є одним із фундаментальних аспектів безпеки в EDMS. Відповідно, це дозволяє широкому колу користувачів EDMS підвищити ефективність як професійної діяльності, так і значно покращити ступінь та обсяг підготовленості фахівців, що обрали зазначену галузь професійної діяльності для свогожиттєвого шляху. Використання сучасних систем управління електронним документообігом і пошук ефективного механізму їх подальшого розвитку дають змогу скоротити витрати трудових ресурсів робітників та збільшити продуктивність праці.

Ключові слова: електронний документообіг, програми, інтегрована система управління електронним документами, автоматизація, документообіг, підприємство, документ, програмне забезпечення.

Список використаної літератури
1. Електронний документообіг. Етапи впровадження системи електронного документообігу. URL: http://wiki.tneu.edu.ua/index.php?title.
2. Королюк Т. М., Мазуренок О. Р. Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи. Галицький економічний вісник. 2021. Том 70. № 3. С. 59-70.
3. Королюк Т., Кравчук Н., Карп І. Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2020. Том 67. № 6. С. 79-89.
4. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 07.11.2022 р. № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
6. Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14/page.
7. Системи електронного документообігу для бізнесу. URL: https://ain.business/2021/05/28/5-edo-systems/

Номер
Розділ
Статті