ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010012

  • Ніколенко І. Ю. (Nikolenko I. Yu.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Мартиненко М. О. (Martynenko M. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена визначенню та обгрунтуванню основних принципів та завдань логістичної діяльності у міжнародній торгівлі. Визначено функціональні компоненти міжнародної логістики в аспектах дослідження ключових загроз, ризиків функціонування логістичних компаній у галузі міжнародної торгівлі. Ідентифіковано фундаментальні цілі та інструменти оптимізації логістичних систем, що використовуються сучасними підприємствами для зниження витрат, економії ресурсного потенціалу в напрямі підвищення рівня ефективності функціонування та покращення якості обслуговування клієнтів. В аспектах розвитку логістичних процесів на підприємствах, визначено перспективні завдання оптимізації ланцюгів поставок для ефективного налагодження системи збуту та реалізації продукції.

Ключові слова: міжнародна торгівля, міжнародна логістика, оптимізація логістичних процесів, логістична система, логістичне підприємство, ланцюги поставок.

Список використаної літератури
1. Алькема В. Г. Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі. Вчені записки Університету "Крок". 2017. No 46.С. 82 96. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/alkema_0015.pdf
2. Міценко Н. Г., Мішук І. П. Сутність та проблеми функціонування системи міжнародної логістики в екстремальних умовах.Вісник ЛТЕУ, Економічні науки. 2022. No 68. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-68-03
3. Шевчук А. Л. Система логістичного забезпечення міжнародного товароруху. Innovation and Sustainability. 2022. No 2. С. 155-162. URL: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/40/60

Номер
Розділ
Статті