МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010011

  • Насад Н. В. (Nasad N. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Сало А. Я. (Salo A. Ya.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті наведено розуміння процесу управління ризиком, перераховано основні принципи, якими керуються при розробці та реалізації стратегії управління ризиками на підприємстві. Звернуто увагу на відмінності у проведенні якісного та кількісного аналізу ризиків, визначено особливості методики їх проведення. Значна увага приділена визначенню переваг і недоліків основних методів оцінки ризиків, перераховано методи мінімізації ризиків, наведено коротку їх характеристику та як результат узагальнено визначення терміну «ризик».
Проаналізовано методи зниження ризиків. Розглянуто основні способи мінімізації ризику: уникнення ризику; розподіл ризиків між учасниками; страхування від нещасних випадків; самострахування; диверсифікація; обмеження; створювати гнучкі виробничі структури; створювати резервні фонди; моніторинг інформації; навчання та інструктаж; гнучке застосування технології.
Особлива увага звернута на сучасну трансформацію підходу до оцінки ймовірності ризику із фінансовоорієнтованого на кадроорієнтований та роль людського чинника у загальній системі управління ризиками на підприємстві.

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, управління ризиками, страхування ризиків, диверсифікація.

Список використаної літератури
1. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посіб. Київ: ФОП Ямчинський О. В., 2020. 466 с.
2. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
3. Воржакова Ю.П. Методи мінімізації кадрових ризиків. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. № 33. С.89–93.
4. Гранатуров В. М. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу. Київ : Державне вид.-інф. агентство «Зв'язок», 2009. 150 с.
5. Гранатуров В. М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки: монографія. Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2003. 164 с.
6. Захарчин Г.М., Захарчин Н.Р. Основні аспекти управління персоналом в умовах високих ризиків. Економіка та управління. 2022. Вип. 69. С.62-65

Номер
Розділ
Статті