РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010010

  • Маковецька І. М. (Makovetska I. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Байдін М. В. (Baydin M. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Коцюба О. О. (Kotsyuba O. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена розробці стратегії підприємства в сучасних економічних умовах, що дозволило б покращити діяльність та спрямувати сили на нові горизонти ведення бізнесу з посиленими позиціями як на внутрішньому так і на зовнішньому середовищі підприємства. Описаний процес розробки стратегії підприємства, де все починається з визначення глобальної місії підприємства та цілей, які є більш конкретними та глобальними для самого управлінського процесу. Надана детальна класифікація типів стратегії підприємства, яка перед розробкою тієї чи іншої стратегії в сучасних економічних умовах включає зміст, прийняття управлінських рішень, поведінку у внутрішньому та зовнішньому середовищі, рівень реалізації стратегії, галузеві напрями підприємства.

Ключові слова: стратегія, підприємство, управління, розробка, процес, умови.

Список використаної літератури
1. Бутко М.П., Дітковська М.Ю., Задорожна С.М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 376 с.
2. Демьяненко О.Н. Процес розроблення стратегії розвитку підприємства. Національна економіка. Інтелект ХХІ. 2018 № 3. С. 55-58.
3. Єщенко М. Розроблення стратегії і тактики управління підприємством у сучасній Україні. Галицький економічний вісник. 2020. Том 64. № 3. С. 157-162.
4. Маліношевська К. І. Розробка стратегії розвитку підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Вип. 41. С.74-78.
5. Погорелов Ю.С. Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 1. С. 76-84.
6. Miklovda V.P., Pitiulych M.I., Hoblyk V.V., Pityulych M.M., Keretsman N.I. (2020). Socio-Economic Transformations of Small Rural Settlements of Zakarpattia Amidst Decentralisation. International Journal of Criminology and Sociology. № 9. Р. 3089-3094.

Номер
Розділ
Статті