ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ РЕЖИМІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010009

  • Качмала В. І. (Kachmala V. I.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Статтю присвячено аналізу ключових аспектів трансформації світових торговельних режимів на сучасному етапі, таких як цифрова комерція, регіональні торговельні угоди, протекціонізм, торговельний обмін послугами, глобальні ланцюги постачання та захист інноваційних технологій задля міжнародної економічної стабільності. Доведено, що вивчення сучасних трендів і трансформацій світової економіки є актуальною теоретичною та прикладною задачею, яка передбачає системну консолідацію методів і механізмів міждисциплінарних досліджень. Узагальнено, що до недавнього часу глобалізаційні процеси характеризувалися як стійкі, переважно позитивні. Але на нинішньому етапі стало зрозуміло, що процеси трансформації носять лінійний характер, і в значній мірі залежить від геополітичної ситуації в світі, циклічності в світовому економічному розвитку, географічного положення та структури економіки країн світу. Основна увага приділяється обговоренню прогнозів на поточний 2024 рік міжнародних організацій, таких як Всесвітня торговельна організація (ВТО) та Світова організація торгівлі (СОТ), що відіграють ключову роль у регулюванні торговельних відносин на даному етапі.

Ключові слова: торговельні угоди, трансформації, протекціонізм, цифрова торгівля, світові економічні режими, прогнозування економічної стабільності.

Список використаної літератури:
1. Загальна інформація про Світову організацію торгівлі (СОТ) від 20.01.2024 р. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94872f60-5734-4e7c-bcee-7873ffb2076d&title
2. World Tr ade Organization (WTO). URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_outlook23_e.pdf
3. Gladchenko, A. Dzhyndzhoian, V. and Sardak, S. Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis. Modern European Researches, Salzburg, Austria. 2017. Vol. 2, pp. 44-52.
4. Лагутін В. Цивілізаційні та інституційні фактори глобальних економічних трансформацій XXI ст. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 2. С.519
5. Майборода Ю. О. Проблеми статистичної оцінки участі країн у міжнародній торгівлі. Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: матеріали доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, м.Київ, 22 жовтня 2022 р. Львів-Торунь: Liha-Pres, 2022. С.10 -13.
6. Мелих О. В. Протекціонізм у ЄС: вплив на ринкові відносини з країнами-партнерами. Економічний аналіз. 2020. Т. 30, № 1, Ч. 2. С. 91-99.
7. Топчій О. Світова торгівля ступає на шлях "реглобалізації": Bloomberg пояснив, про що йдеться. URL: https://www.unian.ua/economics/other/svitova-torgivlya-stupaye-na-shlyah-reglobalizaciji-bloomberg-poyasniv-pro-shcho-ydetsya-12247740.html
8. Axel Marx, Kari Otteburn, Vineet Hegd Mapping of the Trade and Development Global Regimes and Institutions. URL: https://www.globe-project.eu/mapping-of-the-trade-and-development-global-regimes-and-institutions_9714.pdf
9. Gabriele Gagliani. Cybersecurity, Technological Neutrality, and International Trade Law. Journal of International Economic Law. 2020. URL: https://jusmundi.com/fr/document/publication/en-cybersecurity-technological-neutrality-and-international-trade-law
10. Schulze Peter W. Multipolarity and multilateralism: Cooperative or rival cornerstones of a new world order? Expert Comment / Georg-August University of Gőttingen. 3 Dec, 2019. URL: https://doc-research.org/2019/12/multipolarity-andmultilateralis

Номер
Розділ
Статті