ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗМІНУ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ ТА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010008

  • Чубук Л. П. (Chubuk L. P.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
  • Яценко О. В. (Yatsenko O. V.) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси
  • Овандер Н. Л. (Ovander N. L.) Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир

Анотація

Цифрова економіка здійснила справжню революцію в традиційних бізнес-моделях і практиках фінансового управління, стимулюючи інституціоналізацію цифрових перетворень у різних галузях. У статті розглядається вплив цифровізації на бізнес-моделі та фінансовий менеджмент з урахуванням основних механізмів і наслідків, що закладені в її основі. Комплексний аналіз наукової літератури та результатів емпіричних досліджень дозволив виявити кілька ключових висновків. По-перше, діджиталізація змінює бізнес-моделі, забезпечуючи більшу адаптивність, кастомізацію та масштабованість. По-друге, цифрові технології суттєво впливають на практику фінансового менеджменту, покращуючи аналіз даних у режимі реального часу, оцінку ризиків та процеси прийняття рішень.
Результати дослідження свідчать, що інституціоналізація цифрових трансформацій є багатоаспектним процесом, на який впливають організаційна культура, керівництво та зовнішній фактор. Успішна інтеграція цифрових технологій потребує стратегічного узгодження, організаційної стійкості та постійних інновацій.

Ключові слова: цифровізація; блокчейн-технології; інноваційна економіка; інституціоналізація; фінансовий менеджмент.

Список використаної літератури
1. Бабаєв В. М., Стадник Г. В., Момот Т. В. Цифрова трансформація у сфері вищої освіти в умовах глобалізації. Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. 2019. № 2 (148). С. 2–9.
2. Гавриленко Н. Г., Тарасенко І. О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2021. № 3 (47). С. 36–46. Doi: http://dx.doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7046
3. Дубина М., Попело О., Тарасенко О. Інституційні трансформації фінансової системи України в умовах розвитку цифрової економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 1 (25). С. 91–110. Doi: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-91-110
4. Кравчук Н. О., Римар О. Г., Бортнік Н. В. Цифрова економіка як один із напрямів розвитку повоєнної економіки України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2022. № 21 (52). С. 155–169. Doi: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275799
5. Криниця С. Сучасні тренди розвитку цифрових технологій та їх вплив на публічні фінанси. Збірник наукових праць Державного податкового університету. 2023. № 2. С. 82–120. Doi: https://doi.org/10.33244/2617-5940.2.2023.82-120
6. Кудріна О. Регулювання розвитку ІТ-сфери в Україні як мегатренд інтеграції цифрових технологій і бізнес-процесів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2022. № 67. С. 15–23. Doi: 10.24025/2306-4420.67.2022.278791
7. Магиляс Ю. Соціально відповідальний бізнес в умовах цифрової трансформації суспільства. Аспекти публічного управління. 2022. № 10 (6). С. 55–60. Doi: https://doi.org/10.15421/152244
8. Орел Ю. Л., Кулініч О. В. Вплив дерегуляції бізнесу на повоєнне відновлення економіки України: публічно-управлінський аспект. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2023. № 34 (73). C. 32–39. Doi: https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.6/06
9. Пригодюк О. М. Національні економічні інтереси поширення цифрових технологій в менеджменті. Економічний простір. 2023. № 187. С. 69–72. Doi: https://doi.org/10.32782/2224-6282/187-11
10. Разумей Г. Ю., Разумей М. М. Діджиталізація публічного управління як складник цифрової трансформації України. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). С. 139–145. Doi: https://doi.org/10.32836/2310-9653-2020-2.25
11. Стукало Н. В., Сімахова А. О. Глобальні тренди розвитку соціальної економіки. Міжнародна економічна політика. 2021. № 1 (34). С. 7–22. Doi: 10.33111/iep.2021.34.01
12. Уманців Ю., Бабкова Є. Цифровізація економіки у контексті глобальних тенденцій суспільного розвитку. Геополітика України: історія і сучасність. 2021. № 2 (27). С. 102–113.

Номер
Розділ
Статті