РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОГО ЛІДЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010007

  • Мазур Г. Ф. (Mazur H. F.) КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти", Вінниця
  • Гудзь О. Є. (Hudz O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Залізняк О. Ю. (Zaliznyak O. Yu.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті уточнено змістове наповнення та складові цифрового профілю підприємства, з’ясовано сутність цифрового лідерства, розглянуто цифрові інструменти, які використовують цифрові лідери в Україні, виявлено характерні ознаки цифрових лідерів (наявність чіткої візії та стратегії щодо використання цифрових технологій; наявність гнучкого цифрового профілю; постійне заохочення цифрових інновацій; прозорість та комунікаційність; висока організаційна та цифрова культура; постійні зміни в компетенціях; ризик-орієнтованість з метою відкриття нових можливостей), обґрунтовано ключові рішення щодо становлення цифрового лідера та положення цифрових стратегій, визначено переваги цифрового лідерства підприємства.

Ключові слова: цифровий профіль, цифрове лідерство, цифрова стратегія, цифрові інструменти, розвиток, підприємство.

Список використаних джерел
1. Рубан В. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. С.143-146.
2. Bain&Company. Digital Strategy for a B2B World. 2017. URL: https://www.bain.com/insights/ digital-strategy-for-a-b2b-world.
3. Bharadwaj A. et al. Digital Business Strategy. Toward a next generation of insights. 2013. № 37(2). Р. 471–482.
4. Bray Jack. What is Digital Leadership. 2022. URL: https://gdsgroup.com/insights/ article/what-is-digital-leadership/
5. Ellie. Apple Marketing Strategy. Precious Lessons to Learn. 2022. URL: https://www.mageplaza.com/blog/apple-marketing-strategy.html .
6. Ivory Research. Essay on Analysis of Digital Marketing at Apple Inc. 2021. URL: https://www.ivoryresearch.com/samples/essay-on-analysis-of-digital-marketing-at-apple-inc/.
7. John Allen. Eight things to learn from Apple’s marketing strategy. 2020. URL: https://www.appleworld.today/2020/10/26/eight-things-to-learn-from-apples-marketing-strategy/ .
8. Katz R. The Transformative Economic Impact of Digital Technology. The United Nations Commission on Science and Technology for Development. 2015. № 3. Р. 2–11.
9. Leadership Competencies for Digital Transformation: Evidence from Multiple Cases. Imran, Faisal; Shahzad, Khuram; Butt, Aurangzeab; Business Management and Leadership: Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Human Factors, Business Management and Society, and Human Factors in Management and Leadership, July 16-20, 2020, USA. DOI 0.1007/978-3-030-50791-6_11
10. Matt C., Hess T., Benlian A. Digital Transformation Strategies. Business & Information Systems Engineering. 2014. № 57(5). Р. 339–343.
11. Mierzowski, S. Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie – Digitale Transformation als Führungsaufgabe. Ausgabe. 2016. Р. 42.
12. Mithas, S., Lucas, Jr H. C. What is Your Digital Business Strategy? IT Professional. 2010. № 12. Р. 4–6. 13. Nikki Gilliland. Eight awesome social campaigns from Starbucks 2020. URL: https://econsultancy.com/eight-awesome-social-campaigns-from-starbucks/ .
14. Simon Kemp Digital 2022: April global statshot report. URL: https://datareportal.com/ reports/digital-2022-april-global-statshot.
15. Staff Writer Most consumers don’t care if your brand disappears. URL: https://www.marketing-interactive.com/74-of-consumers-wouldnt-care-if-brands-disappeared-from-their-lives.

Номер
Розділ
Статті