ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА РОЗВИТКОМ ЦИФРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010003

  • Гудзь О. Є. (Hudz O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Стрельнікова С. Ю. (Strelnikova S. Yu.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Чернявський І. Ю. (Chernyavskyy I. Yu.) Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ

Анотація

В статті уточнено сутність та складові цифрового потенціалу підприємства, визначено кроки, які доцільно здійснити для проведення стратегічних змін щодо удосконалення цифрового потенціалу підприємства, виявлено проблеми, які при цьому можуть виникнути, розглянуто основні чинники, які впливають на ефективність впровадження стратегічних змін щодо удосконалення цифрового потенціалу підприємства, визначено напрями на яких доцільно зосередитися для стратегічного управління розвитком цифрового потенціалу підприємства, умотивовано етапи, за якими доречно здійснювати обгрунтування моделі стратегічного управління змінами та розвитком цифрового потенціалу підприємства в нових економічних реаліях, зʼясовано які при цьому генеруватимуться додаткові переваги та ефекти.

Ключові слова: цифровий потенціал, стратегічне управління, управління змінами, розвиток, підприємство.

Список використаних джерел
1. Верба В., Новікова І. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Проблеми науки. 2003. № 4. С. 22.
2. Гавриленко Н.Г., Тарасенко І.О. Особливості визначення інноваційного потенціалу підприємства в умовах цифровізації економіки. Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості. матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 17 листопада 2020 року). Київ. КНУТД 267 с. С. 208 ‒ 213. https://er.knutd.edu.ua/bitstream/ 123456789/17455/1/Innovatyka2020_P208-213.pdf
3. Князєва О.А., Шамін М.В. Особливості інтелектуального потенціалу підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Економіка і суспільство. 2016. № 7. С. 348–353.
4. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105-110.
5. Зубко Т. Л., Андрєєва В.Г. Зміст поняття і методи оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 1. С. 74-81.
6. Ілляшенко С. М. Інформаційний потенціал підприємства. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2004. № 9(68). С. 11-18.
7. Маркіна І. А., Сьомич М.І., Дячков Д.В. Організаційно-економічний механізм управління інформаційним потенціалом підприємства. Економічний форум. Серія Економіка. 2016. № 2. С. 175-181.

Номер
Розділ
Статті