ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010002

  • Виноградова О. В. (Vynohradova O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Недопако Н. М. (Nedopako N. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Тимченко Н. А. (Tymchenko N. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті проведено дослідження особливостей управління маркетинговою діяльністю малих промислових підприємств. Наведено переваги формування системи управління маркетингом малого промислового підприємства на основі концепції маркетингу взаємовідносин. Надано визначення терміну «управління маркетингом малого промислового підприємства на основі концепції маркетингу взаємовідносин» (система аналізу промислового ринку, зовнішнього та внутрішнього середовища, планування, реалізації та оцінки результативності маркетингових дій, спрямованих на створення цінностей із ключовими бізнес-споживачами та спільне отримання вигоди у процесі взаємодії для досягнення стратегічних цілей малого підприємства). В результаті аналізу концепції маркетингу взаємин, специфіки промислового ринку виділено особливості маркетингу взаємин для малих промислових підприємств. Обґрунтовано зміст елементів комплексу маркетингу взаємовідносин стосовно малих промислових підприємств.

Ключові слова: мале промислове підприємство, управління маркетинговою діяльністю, маркетинг взаємовідносин, промисловий ринок, споживач.

Список використаної літератури
1. Berry, L. Relationship marketing of services growing interest, emerging per- spectives. Handbook of Relationship Marketing. Thousand Oaks, CA: Sage, 2005. Р. 70−149. URL: https://www.academia.edu/2005612/Relationship_marketing_of_services_growing_interest_emerging_perspectives
2. Корнєєва І.О., Кітченко О.М. Маркетинг в малому бізнесі. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». 2017. № 45 (1266). – С. 22-25. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161790571.pdf
3. Крисак А.О., Мусятковська О.С. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Економiка та держава. 2018. № 12. С. 68–73. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/16.pdf
4. Куваєва Т.В. Критеріальна модель оцінювання результативності партнерських відносин промислового підприємства. Economics Bulletin, 2020, №1. С. 177-186. URL: https://ev.nmu.org.ua/index.php/uk/archive?arh_article=1240
5. Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: навч.-метод. посіб. Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2016. 185 с.
6. Ратушна Ю. Л. Управління маркетингом в діяльності підприємства малого та середнього бізнесу . Інвестиції: практика та досвід № 15-16/2020. С.111-115. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15-16_2020/20.pdf
7. Сидорук І.С. Аналіз стану та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. Підприємництво та інновації. 2021. № 18. С. 67–72. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/441/428

Номер
Розділ
Статті