ОЦІНКА РИЗИКУ КОНКУРЕНЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.039998

  • Нікіфоров М. М. (Nikiforov M. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті розкрито суть та особливості ризику конкуренції телекомунікаційних підприємств. Наведено поняття ризик конкуренції телекомунікаційного підприємства. Ризик конкуренції пов’язаний з тим фактом, що на ринку часто присутні конкуруючі компанії, кожна з яких прагне отримати найвищу позицію та рейтинг споживачів на ньому, щоб отримати максимальну вигоду для себе. Зроблено оцінку ризику конкуренції для трьох найбільш потужних телекомунікаційних підприємств. Здійснено SWOT-аналіз діяльності ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Воля-Кабель». За допомогою методу експертних оцінок зроблено оцінку впровадження кожного із запропонованих заходів та оцінено рівень ризику конкуренції. Для оцінки рівня конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг використано метод заснований на індексі Херфіндала-Хіршмана. Запропоновано напрями управління ризиком конкуренції телекомунікаційних підприємств

Ключові слова: ризик, ризик конкуренції, телекомунікаційні підприємства, SWOT-аналіз, метод експертних оцінок, управління ризиком.

Список використаної літератури
1. Сенейко Ю.В. Сучасні підходи до трактування категорії “ризик”. Регіональна економіка. 2006. №1. С. 206–210
2. Офіційний сайт ПАТ “Укртелеком”. URL: https://ukrtelecom.ua/
3. Офіційний сйт ПрАТ «Київстар». URL: https://kyivstar.ua/
4. Офіційний сайт ТОВ “Воля”. URL: http://volia.com/ukr/about/company
5. Храпкіна В.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. № 50. С. 245-248

Номер
Розділ
Статті