ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.038691

  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Цифрова економіка базується на діяльності телекомунікаційних підприємств, що призводить до глибоких змін у побудові стратегічного управління підприємствами сьогодні, щоб ними можна було керувати в майбутньому.
Телекомунікаційним підприємствам необхідно новий теоретичний базис для побудови сучасної моделі стратегічного управління, який забезпечить: формування бази знань, визначення набору взаємопов’язаних правил диджиталізації, використання інноваційних технологій, розробку експертної системи, реалізацію цифрової системи управління для досягнення стратегічних цілей у довгостроковій перспективі.
У статті доведено, що в умовах розвитку цифрової економіки одним із ефектів системи стратегічного управління на підприємстві має стати підвищення рівня формалізації його процесів. У свою чергу, це також забезпечить процес цифровізації та створення процедур, які дозволять телекомунікаційному підприємству досягати своїх цілей найкращим чином.
Зазначено, що система стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами в цифровій економіці дозволяє сформувати модель стратегічного управління на основі парадигми цифрової стратегії, а також включає цінності та цілі підприємства та соціальну відповідальність бізнесу. Запропонована в статті модель стратегічного управління допоможе стабілізувати роботу телекомунікаційних підприємств у складні часи, запровадити цифрові методи стратегічного управління, використовувати штучний інтелект для прийняття та реалізації стратегічних управлінських рішень. Теоретичний базис цифрової стратегії дозволяє здійснити декомпозицію цілей і функцій підсистем управління. Сама декомпозиція здійснюється за принципами прозорості та достатності, тобто раціонального поділу видів управління з подальшим їх об’єднанням в єдину систему (композицію) стратегічного управління на всіх рівнях телекомунікаційного підприємства.

Ключові слова: стратегічне управління, цифрова стратегія, телекомунікаційні підприємства, цифрова економіка, цифровізація, цифрова трансформація.

Список використаної літератури
1. Бодров , В., Зрибнєва, І., Сазонова , С., Сидорук, І., Орленко , О. (2023). Посилення взаємозв'язку диджиталізації та національної моделі смарт-економіки для реалізації стратегії інноваційного розвитку. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(50), 308–319. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4084
2. Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Парадигма, моделі та механізми активізації інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Бізнес-інформ. 2019. № 3. С.75-83
3. Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2. С. 4–12.
4. Ноджак, Л., Паращич, М.. Розвиток 4.0 індустрії в Україні: проблеми перспективи. Економіка та суспільство. 2022, №(45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-29
5. Ночвіна І.О. Цифровізація економіки: можливості та основні загрози. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2021. Вип. 19. С, 90-97. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/economics/article/view/3678
6. Селезньова, Г., Чумак, Г. Вплив розвитку цифрової економіки на конкурентне середовище вітчизняних підприємств. Підприємництво та інновації. 2022. (25). C. 69-74. ULR: https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.11
7. Що таке діджиталізація та які переваги вона надає бізнесу. GigaCloud. 2023. ULR: https://gigacloud.ua/blog/navchannja/scho-take-didzhitalizacija-ta-jaki-perevagi-vona-nadae-biznesu#:~:text
8. Aral S., Dellarocas Chr., Godes D. Introduction to the Special Issue - Social Media and Business Transformation: A Framework for Research, Information Systems Research. 2013. 24 (1). C. 3-13
9. Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030 ULR: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/
10. Gong, C., Parisot, X., Reis, D. Die Evolution der Digitalen Transformation. Digitalisierung. Schwerpunkt Business Model Innovation. Springer Gabler. 2023. Wiesbaden. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36634-6_11
11. Imran, F., Shahzad, K., Butt, A., Kantola, J. Digital Transformation of Industrial Organizations: Toward an Integrated Framework. Journal of Change Management. 2021. 21, C. 451 - 479.
12. Ji, X., & Li, W. Digital Transformation: A Review and Research Framework. Frontiers in Business, Economics and Management. 2022. 5(3). C. 21–27. ULR: https://doi.org/10.54097/fbem.v5i3.1898
13. Piccinini, E., Gregory, R., Kolbe, L. Changes in the Producer-Consumer Relationship-Towards Digital Transformation. In 12th international conference on Wirtshaftinformatik. 2015. pp. 1634–1648. URL: https://www.researchgate.net/publication/277325460 (дата звернення 08.04.2023)

Номер
Розділ
Статті