ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.037176

  • Маковецька І. М. (Makovetska I. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Коровін В. О. (Korovin V. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Ставринов М. Р. (Stavrynov M. R.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена аналізу економічної ефективності діяльності підприємства та її підвищенню за рахунок удосконаленню системи управління персоналом. У статті досліджено сутність поняття «економічна ефективність». Встановлено, що під ефективністю слід розуміти інтегровану економічну категорію, яка відображає виробничі відносини на підприємстві з врахуванням затрат на персонал та на отримання кінцевого позитивного результату. Описані ключові моменти економічної ефективності на підприємстві, які в сучасних ринкових умовах ставлять перед суб’єктами господарювання проблеми по їх вдосконалення до нових реалій сьогодення. Розглянуто, що індикатором економічної ефективності підприємства є прибуток, який залишається позитивним результатом для розвитку бізнесу. Наведено заходи по підвищенню економічної ефективності діяльності підприємства за рахунок удосконалення системи управління персоналом, які будуть доречними на довгострокову перспективу конкретних економічних явищ та процесів.

Ключові слова: економічна ефективність, показники, підприємство, управління, персонал, прибуток.

Список використаної літератури
1. Баглаєва Н. С., Суховєєва Ю. А. Теоретична сутність поняття економічна ефективність діяльності підприємства. Вісник СНТ ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ. 2020. Вип. 2. С. 98-101.
2. Навольська Н. В. Теоретичні аспекти забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 18. С. 266-271.
3. Назаренко І. Економічний зміст ефективності діяльності підприємств. Галицький економічний вісник. 2022. Том 76. № 3. С. 15–22.
4. Перерва П. Г., Кравчук А. В. Ефективність як економічна категорія. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Економічні науки. 2018. № 15 (1291). С. 137-143.
5. Суліма Н.М., Степасюк Л.М., Величко О.В. Економіка і фінанси підприємства: підручник. Київ: Компринт, 2015. 465 с.
6. Ярославський А. О. Економічна ефективність діяльності підприємства: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20(3). С. 174-177.

Номер
Розділ
Статті