ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.035659

  • Ващенко О. П. (Vashchenko O. P.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Лозовик Я. В. (Lozovyk Ya. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Статтю присвячено доцільності використання інформаційно-комунікаційних технологій в менеджменті підприємства.
Керівництво компанії має бути забезпечене необхідною та об'єктивною інформацією про діяльність компанії та окремі напрямки діяльності з достатньою деталізацією.
Має бути інтеграція інформації, що надходить на підприємство з різних джерел і має плановий, обліковий та позаобліковий характер [1]. Ця вимога означає відокремлення інформації з різних джерел та виключення можливості її дублювання.
Інформаційна система повинна бути раціональною (ефективною), тобто витрати на збір, зберігання та використання даних повинні бути мінімальними" [1].
Отримання інформації не є кінцевою метою діяльності підприємства. Його метою, як правило, є максимізація прибутку. Іншими словами, ефективно побудована система управлінської інформації - це замкнута система, яка дозволяє підприємству досягати своїх цілей завдяки доступній, структурованій, своєчасній, об'єктивній та повній інформації.
Таким чином, інформація є важливим стратегічним управлінським ресурсом. Відсутність необхідної інформації може створити невизначеність, що може призвести до прийняття неефективних управлінських рішень. Іншими словами, для ефективного корпоративного управління необхідна комплексна інтегрована система управління, яка об'єднує всі аспекти менеджменту, обліку, аналізу та контролю. І це стосується не тільки створення технічних завдань, а й створення систем управління та вибору і впровадження інформаційних систем на підприємствах.

Ключові слова: менеджмент, інформаційно-комунікаційні технології, персонал, підприємтсво.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в управлінні підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2. С.4-12. URL: https://duikt.edu.ua/uploads/p_1010_70172914.pdf?file=p_1010_70172914.pdf
2. Кубишина Н. С., Ковальчук Т. В. Генерування ідей як основний етап розроблення нового товару на промисловому підприємстві. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 355-361.
3. Клепікова О.А. Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. № 5. С. 74-77.

Номер
Розділ
Статті