СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.034249

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Малевський П. В. (Malevsky P. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті досліджено змістовні характеристики поняття «якість», модель управлінні якістю відповідно до циклу безперервного покращення та обґрунтовано на цій основі набір принципів управління якістю. Встановлено, що якість розуміється як процес безперервного вдосконалення, спосіб ведення бізнесу в Україні, який повинен відповідати міжнародним стандартам ISO 9000. Наведена піраміда якості з урахуванням стандартів якості та споживчих властивостей. Відповідно до міжнародного досвіду представлено ключові аспекти якості. Встановлено, що основна роль та відповідальність в системі управління якістю належить вищому керівництву підприємства. Забезпечення якості відбувається з урахуванням сукупності взаємозв'язаних технічних, організаційних, економічних, соціальних факторів. Обрано та описано сучасні принципи управління якістю, які є базовими та всеосяжними правилами орієнтованими на клієнтів.

Ключові слова: якість, стандарт, принципи, управління, система, менеджмент, підприємство.

Список використаної літератури
1. Ishikawa, K . How to apply corporate-wide quality control in foreign countries. Quality Progress. 198. 22, Pp. 70-74.
2. Juran, J.M. Quality control. Journal Quality and Participation. 1988. 11. Pp. 8-12.
3. Каліта П.Я. Системи якості та міжнародні стандарти ISO серії 9000. К.: Українська асоціація якості, 2006. 181 с.
4. Аскаров Е.С. Міжнародні стандарти системи якості серії ІSО. 2011. URL: http://www.bizeducation.ru/library/management/qm/9/askarov4.htm
5. Малиш С.В. Концепції якості: погляди основоположників. Науковий вісник Ужгородського університету. 2012. Вип. 2 (36). С. 214–222.
6. Царенко О.М., Руденко В.П. Управління якістю агропромислової продукції: навч. Посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 431 с
7. Крайнєв В.А. До питання ефективності системи менеджменту. Методи менеджменту якості. 2009. № 9. С. 21-26.
8. Євтушенко Н.О. Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг: монографія. Київ: SIC GROUP Україна, 2017. 535с.

Номер
Розділ
Статті