НОВІ ГОРИЗОНТИ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.031017

  • Гудзь О. Є. (Hudz O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Гадицький М. Г. (Hadytskyi M. H.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті уточнено атрибути цифрової трансформації, визначено роль сучасних технологій для післявоєнного відтворення, окреслено специфіку, характерні риси, ключові завдання й тенденції управління вітчизняними підприємствами на основі сучасних технологій цифрової трансформації, розкрито нові горизонти можливостей та проблем управління підприємствами на основі сучасних технологій цифрової трансформації що дозволить підприємствам оптимізувати свої бізнес – процеси та гармонізувати бізнес-комбінації, дієво керувати даними та забезпечує результативність комунікацій й взаємодій між співробітниками, що у стратегічному майбутньому зможе кардинально підвищити їх конкурентоспроможність та обґрунтовано заходи щодо впровадження сучасних технологій в управління підприємствами,

Ключові слова: управління підприємствами, сучасні технології, цифрова трансформація, нові горизонти можливостей, післявоєнне відтворення.

Список використаної літератури
1. Верба В. Передумови, драйвери та наслідки цифрової трансформації бізнесу. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 2018. URL: https://ir.kneu.edu.ua /bitstream/handle/2010/24256/49 1-496.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
2. Герасименко О. Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2020. URL: https://ir.kneu.edu .ua/bitstream/handle/2010/34139/.
3. Гурочкіна В. Цифрова трансформація бізнес-моделі промислових підприємств. Подільський науковий вісник. 2020. URL: http://www.pnv.in.ua/images/Magazine/1_2020.pdf#page=28 .
4. Дергачова Г. М., Колешня Я. О. Цифрова трансформація бізнесу: сутність, ознаки, вимоги та технології. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2020. № 17. С. 280–290.
5. Зінюк М. Оцінка ефективності цифрової трансформації бізнесу. Економіка та суспільство. 2021. URL: https://economyandsociety. in.ua/index.php/ journal/article/view/601/575.
6. Нікітін Ю. Цифрова парадигма як основа визначень: цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова трансформація. Маркетинг і цифрові технології. 2019. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/86/83
7. Цифрова економіка: підручник. Т. І. Олешко, Н. В. Касьянова, С. Ф. Смерічевський та ін. Київ. НАУ, 2022. 200 с.
8. Harry Bouwman, Shahrokh Nikou, Francisco J. Molina-Castillo, Mark de Reuver. The impact of digitalization on business models. Digital Policy, Regulation and Governance. 2018. Vol. 20. № 2. Р. 105–124.
9. Tavera, J. F., Sánchez, J. C., Ballesteros, B., 2011. Aceptación del e-Commerce en Colombia: un Estudio Para la Ciudad de Medellín. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación Y Reflexión, Vol. 19, Issue 2, pp. 9–23.

Номер
Розділ
Статті