Управління прибутком підприємства в сучасних умовах

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.038692

  • Парій Л. В. (Pariy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядаються аспекти питання управління прибутком підприємства. Узагальнено тлумачення вітчизняних авторів стосовно сутності поняття «прибуток», що являє собою остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності підприємства. Саме тому забезпечення ефективного управління результатом діяльності підприємства призводить до позитивної динаміки прибутку, де велику роль відіграє система управління прибутком. Проаналізовано основні напрями управління прибутком на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Описано системний підхід управління прибутком на підприємстві, визначено задачі та цілі управління прибутком, фактори, які впливають на величину прибутку (зовнішні, внутрішні, екстенсивні, інтенсивні, позавиробничі). Запропоновано джерела підвищення прибутковості та рентабельності підприємства.

Ключові слова: прибуток, формування прибутку, управління прибутком, ефективність, механізм управління, планування прибутку, прибутковість.

Список використаної літератури
1. Бабяк Н.Д., Іванюк К.Б. CVP-аналіз: традиційний та управлінський підходи. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 272-276.
2. Гаватюк Л.С., Дармограй Н.В., Хімійчук Г.М. Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення. Молодий вчений. 2016. № 1 (28). С. 40-43.
3. Єпіфанова І.Ю.,Гуменюк В.С. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності. Економіка та суспільство. 2016. № 3. С. 189-192.
4. Опікунова Н.В., Лопата В.Г. Управління прибутком підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 46. С. 294-298.
5. Партин Г.О., Фаріон С.Я. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 296-301.
6. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств : підручник. 8-е вид. К. : КНЕУ, 2013. 385 с.
7. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. К. : КНЕУ, 2001. 457 с.
8. Соколова Е.А., В’юшкова А.І. Проблеми управління прибутком підприємтсв. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. 2015. № 32. С. 310-320.
9. Шматковська Т.О. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 4. С. 244-253.

Номер
Розділ
Статті