Організаційно-економічний механізм діяльності підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.038285

  • Насад Н. В. (Nasad N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Таш Ф. (Tash F.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто необхідність вдосконалення організаційно-економічного механізму діяльності підприємства, визначені ключові характеристики даного поняття, проаналізовано необхідність впровадження в діяльність підприємства корпоративної культури. Наведено зміни в поведінці працівників при внесенні змін в корпоративну культуру підприємства. Розглянуто результат діяльності керівництва, щодо впровадження та вдосконалення корпоративної культури на підприємстві. Обґрунтовано значимість постійного вдосконалення та залучення до слідування принципам корпоративної культури працівників для досягнення цілей підприємства та конкурентоспроможності на ринку.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, управління підприємством, управлінська діяльність, корпоративна культура, конкурентоспроможність.

Список використаної літератури
1. Довгань Л.Є. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством. URL: http://ruh.znaimo.com.ua/index- 27522.html
2. Ілляшенко Н.С. Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3737.
3. Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівним підприємством. Актуальні проблеми економіки. 2011 № 9 (123). С. 130–134.
4. Овчаренко М. І. Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури промислових підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №2. С. 130-141.
5. Полозова Т.В. Сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємств промисловості. [URL http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=6558.
6. Ставська С.М. Маркетингова складова механізму впровадження інновацій. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2010. С. 190-196.

Номер
Розділ
Статті