Модернізація організаційної поведінки на підприємстві

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.037881

  • Насад Н. В. (Nasad N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Красножон С. О. (Krasnozhon S. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена сутності організаційної поведінки на підприємстві та важливості модернізації організаційної поведінки на підприємстві відповідно викликам сьогодення. Проаналізовано необхідність впровадження в діяльність підприємства організаційної культури та значну увагу приділяти ментальному здоров’ю працівників. Обґрунтовано значимість ментального здоров’я працівника на загальний розвиток підприємства. Наведена послідовність для формування плану заходів впровадження в діяльність підприємства організаційної культури, в розрізі заходів покращення стресостійкості працівників.

Ключові слова: підприємство, організаційна культура, модернізація, ментальне здоров’я, управління підприємством, персонал.

Список використаної літератури
1. Дубінський С. В. Сучасні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16). С. 66– 72.
2. Кондратьєва Т. В. Сучасна концепція розвитку фірми. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. №58(964). С. 83–87.
3. Краля В. Г. Основні етапи проектних пророблень щодо побудови організаційної структури управління організацій аграрного профілю. Вісник Харківського національного технічногоічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. 2014. №150. С. 174–178.
4. Ареф’єва О. В. Полоус О. В. Інтенсифікація управління організаційною культурою підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 6(74). С. 7–15.
5. Лепейко Т. І. Баркова К. О. Обґрунтування теоретичних засад зв’язку організаційної культури та стратегії підприємства. Інтелект XXI. 2019. .№ 3. С. 66–73.
6. Новаківський І. І. Логістичні засади перетворення організаційних структур управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. №633. С. 521–531.
7. Петренко С. А. Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. №1(3). Т.2. С. 245–254.
8. Сапіцька І. К. Формування організаційних структур: теорія та практика URL: http://www.sworld.com.ua/ simpoz4/100.pdf.
9. Тарасюк М. В. Обґрунтування організаційної структури торговельної мережі в умовах контролінгу. Економічний вісник Донбасу. 2009. №4(18). С. 152–157.
10. Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах. Маркетинг в Україні. 2009. №1. С. 46–48.
11. Щербина О. В. Еволюція організаційних структур: сутність, етапи, принципи. Вчені записки КНЕУ. 2008. № 10. С. 30–38.
12. Мойсій О.Б., Дудкін П. Д., Владимир О. М. Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва. Курс лекцій, 2015. С.30-35

Номер
Розділ
Статті