Удосконалення інструментів стратегічного аналізу в управлінні підприємством

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.036771

  • Маковецька І. М. (Makovetsʹka I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Байдін М. В. (Baydin M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Король В. О. (Korolʹ V. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена сутності стратегічного аналізу та удосконаленню його інструментів в управлінні підприємством. Описано роль стратегічного аналізу та продемонстровано результати стратегічного аналізу в управлінні підприємством задля досягнення ефективного функціонування бізнесу с будь-якій сфері господарювання. Приділена увага до стратегії підприємства, як інструмента високим ступенем мінливості сучасного бізнес-середовища з непередбаченими подіями на підприємстві. Наведено приклади інструментів та методів стратегічного аналізу, які впливають на підвищення ефективності, стабільності та стійкості підприємства. Розглянуто, що необхідно для удосконалення інструментів стратегічного аналізу в управлінні підприємством.

Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегія, підприємство, управління, метод, інструмент, зовнішнє і внутрішнє середовище.

Список використаної літератури
1. Дикань О. В., Крихтіна Ю. О., Фролова Н. Л. Актуальні методи стратегічного аналізу бізнес-середовища підприємства. Приазовський економічний вісник. 2021. №1 (24). С 78-81.
2. Красностанова Н. Сучасні технології та інструменти стратегічного аналізу. Економічний дискур. 2022. № 1(3-4). С. 115-127.
3. Романенко О. О. Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1. С. 93-99.
4. Filho T. A model for strategic analysis in wood treatment companies. Research Society and Development. 2020. Vol. 9. №11. P. 35-67.
5. Samba C., Tobesh P., Thanos I., Papadakis V. Method in the madness? A meta-analysis on the strategic implications of decision comprehensiveness. Strategic Organization. 2021. Vol. 19. №3. P. 414-440.

Номер
Розділ
Статті