Управління інвестиційною діяльністю сучасного підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.036266

  • Маковецька І. М. (Makovetsʹka I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Вознюк І. В. (Voznyuk I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена визначенню інвестиційної діяльності та її розкриттю взаємозв'язку орієнтирів сучасно підприємства. Розглянуто фінансові ресурси, які відіграють важливу роль на підприємстві. Визначено місце інвестиційної діяльності та показано які внутрішні та зовнішні чинники впливають на управління інвестиційною діяльністю. Наведено три рівні інвестиційної діяльності, що впливають на ефективність інвестиційного процесу на підприємстві. Приділено увагу пріоритетним напрямки інвестиційної діяльності в ринкових умовах для сучасного підприємства. Описано систему взаємозв’язків управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиції, потенціал, привабливість, управління, підприємство.

Список використаної літератури
1. Бушовська Л. Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 170–176.
2. Галько Л. Р. Інвестиційна діяльність підприємства: стратегія і тактика управління. Економіка і суспільство. 2021. № 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/727/699
3. Крамаренко К. М. Формування механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 1 (18). С. 104-108.
4. Майорова Т. В. Формування інвестиційних ресурсів в Україні. Фінанси, облік і аудит. 2010. № 15. С. 122-132.
5. Черчик Л. М. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. 171 с.

Номер
Розділ
Статті