Конкурентна стратегія підприємства: сутність, підходи та принципи формування

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.032934

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пільник Т. А. (Pilʹnyk T. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті досліджується поняття «конкурентна стратегія підприємства», підходи до формування класифікаційних ознак конкурентних стратегій та принципи їх розробки. Проведено аналіз змістовного наповнення поняття «конкурентна стратегія». Підтримано підходи до формування класифікації конкурентних стратегій за основними ключовими характеристиками, окреслених у визначеннях зарубіжних та українських науковців: отримання конкурентної переваги; досягнення конкурентної позиції; досягнення рівня конкурентоспроможності. Запропоновано авторський погляд щодо змісту поняття «конкурентна стратегія підприємства». Обґрунтована доцільність врахування принципів у процесі розробки конкурентної стратегії. Запропоновано етапи розробки конкурентної стратегії підприємства та надано рекомендації щодо її реалізації.

Ключові слова: конкурентна стратегія, конкурентна перевага, ринок, принципи, підприємство.

Список використаної літератури
1. Porter M. Competitive strategy. Techniques for AnalyzingIndustries and Competitors. New York: The Free Press, 1998. 422 p.
2. Ступак І.О. Конкурентні стратегії як управлінська категорія. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2010. № 684. С. 249–254.
3. Грановська В.Г. Конкурентні стратегії розвитку аграрних підприємств у глобалізованому світі. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 1. С. 84–90.
4. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія. Х.: ІНЖЕК, 2006. 383 с.
5. Кулиняк Ю.І. Проблеми визначення сутності конкурентної стратегії організації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 714. С. 87–95.
6. Щурко У.В. Підходи до формування та реалізації конкурентних стратегій. Економіка і суспільство. №17. 2018. С.402-412.
7. Євтушенко Н.О., Гончар Д.К. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Київ : ДУТ. 2021. №1 (35). С 16-21.
8. Вербівська Л.В., Судук І.В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 827-833
9. Клівець Н.Г. Стратегія підприємства: навч. посіб. К.: Академвидав, 2007. 320 с
10. Гудзь О.Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 161. С. 3-11.
11. Халімон Т.М. Конкурентна політика підприємства: сутність, принципи, орієнтири та підходи формування. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 2 (07). С. 155-160.

Номер
Розділ
Статті