Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичний аспект

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.032328

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гурін Т. В. (Hurin T. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням визначення основних підходів до формування сутності конкурентоспроможності підприємства та управління нею в умовах нестабільного ринкового середовища та ризику. З’ясовано зміст понять «конкурентоспроможність підприємства» та «управління конкурентоспроможністю». Представлено авторський погляд на їх внутрішнє наповнення. Запропоновано розробку механізму управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища, спрямованого на визначення чітких стратегічних та оперативних заходів з підвищення рівня конкурентоспроможності та мінімізації ризиків. У рамках механізму управління конкурентоспроможністю підприємства рекомендована система методів економічного та стратегічного аналізу, а також методів по управлінню ризиками.

Ключові слова: конкурентоспособность, управління, механізм, ризик, підприємство.

Список використаної літератури
1. Балабанова Л.В., Кривенко Г.В., Балабанова І.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посіб. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2009. 256 с.
2. Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 12. С. 35-38.
3. Гудзь О.Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 161. С. 3-11.
4. Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств : теоретичні аспекти: моногр. Київ : ДАКККіМ, 2006. 144 с.
5. Євтушенко Н.О., Гончар Д.К. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Київ : ДУТ. 2021. №1 (35). С 16-21.
6. Зянько В. В., Кривіцька В. В. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 8.
7. Смерічевська С.В. Конкурентоспроможність у соціально-економічному вимірі. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 3. С. 36-45.

Номер
Розділ
Статті