Аналіз цільової аудиторії ринку кондитерських виробів

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.031722

  • Дрокіна Н. І. (Drokina N. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Недопако Н. М. (Nedopako N. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Новосьолова С. А. (Novos’olova S. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проведено дослідження цільової аудиторії ринку кондитерських виробів. Проведено сегментування відвідувачів кафе-кондитерської, розглянуто можливі типи клієнтів кафе-кондитерської, представлено класифікацію потенційних клієнтів за ознакою «кодового замку», проведено вибір цільової аудиторії за допомогою оцінки кожного критерію. Побудовано персоніфікацію кафе-кондитерської за типажом «Ласуни» (ситуація споживання, ситуація покупки, ситуація усвідомлення потреби, ситуація дозвілля, ситуація на роботі, ситуація вдома, манера поведінки, місця перебування). Рекомендовано стратегію охоплення ринку (концентрований маркетинг).

Ключові слова: цільова аудиторія, ринок кондитерських виробів, кафе-кондитерська, типажі цільової аудиторії, концентрований маркетинг.

Список використаної літератури
1. Коротков А. Сегментація за важливістю властивостей продукту. Маркетинг. 2010. № 5(54). С. 20-24.
2. Кохана Т.В. Стратегічний підхід до сегментації ринку. Аграрна економіка. 2013. Т. 6 . № 3–4. С. 64–69. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/ae_2013_6_3-4_14.
3. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2019. 146 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf
4. Єпіфанова І. Ю., Гайдей М. О Напрямки забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №23. С. 53-57.

Номер
Розділ
Статті