Принципи антикризового управління підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.031216

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Півнюк А. В. (Pivnyuk A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті досліджено доцільність застосування антикризового управління як системи заходів для прогнозування можливих та подолання існуючих кризових явищ. Сформульовані принципи антикризового управління дозволяють системно аналізувати, своєчасно впливати та контрольовано усувати кризові явища з чітко означеною перспективною спрямованістю на післякризову діяльність підприємства.

Ключові слова: антикризове управління, підприємство, принципи антикризового управління, аналіз кризових ситуацій, чинники кризових явищ, криза.

Список використаних джерел
1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2003. 504 с.
2. Лігоненко Л.О., Тарасюк М.В., Хіленко О.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: КНТЕУ, 2005. 377 с.
3. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління -підприємством. Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. 503 с.
4. Бурий С.А., Мацеха Д.С. Антикризове управління та управлінські рішення проблеми підприємств малого бізнесу: монографія. Хмельницький: ТОВ “Тріада-М”, 2006. 93с.
5. Мороз О.В., Сметанюк О.А. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах: монографія. Вінниця : УНІ- ВЕРСУМ, 2006. 163 с.
6. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 272 с.
7. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: МАУП, 2006. 256 с.
8. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004. 196 с.
9. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: Знання, 2007. 335 с.

Номер
Розділ
Статті