Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.015155

  • Гужавіна І. В. (Huzhavina I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Раздорожна Д. Д. (Razdorozhna D. D.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні основи конкурентоспроможності, з’ясовано економічну сутність конкурентоспроможності підприємства, здійснена оцінка ефективності конкурентоспроможності підприємства, визначено пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства, розроблені типові заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентостійкість, рівень конкурентоспроможності підприємства.

Список використаної літератури
1. Должанський І. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. Київ, 2006. 384 с.
2. Котельников Д.І., Задорожна С.М. Управління конкурентоспроможністю: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2009. 168 с.
3. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 21–33.
4. Рибакова О. В. Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна суть та фактори підвищення. Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Економіка». 2009. Вип. 7. URL: http:// www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_7/09rovaif.pdf
5. Гавриш О.М., Щербина В.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств. Причорноморські економічні студії, 2019. Вип. 39(1). С.63-67.

Номер
Розділ
Статті