Розробка конкурентної стратегії підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.012632

  • Халімон Т. М. (Khalimon T. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Рожкова Я. В. (Rozhkova Ya. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті уточнено особливості та обгрунтовано теоретичні підходи й методологічні засади щодо базису розробки конкурентної стратегії підприємства, проаналізована практика розробки конкурентної стратегії телекомунікаційними підприємствами та визначено напрями удосконалення процесу розробки конкурентної стратегії підприємства в умовах деформаційних та цифрових трансформацій на основі якісно нових цінністних підходів.

Ключові слова: конкуренція, конкурентна стратегія, телекомунікаційні підприємства, етапи розробки конкурентної стратегії, конкурентні переваги.

Список використаної літератури
1. Будник М.М. Адаптація телекомунікаційних підприємств до ринкових умов господарювання. Харківський державний економічний університет. Харьків, 2002. 23 с.
2. Гудзь О.Є. Модернізація організаційно-інформаційного дизайну сучасних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес . №2 (19), 2017. C. 4-12.
3. Барабась, Д. О. Конкурентні стратегії підприємства. Стратегія економічного розвитку України: науковий збірник. Вип. 2-3. Київ. КНЕУ, 2000. С. 201-208.
4. Бельтюков Є. А., Некрасова Л.А., Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 2 (12). С. 6-13.
5. Бондаренко С. М. Аналіз сучасних стратегій. Збірник наукових праць. Київ. 2014. С. 56–62.
6. Борисова Т.М. Конкурентна стратегія на міжнародному ринку: сутність, основні характеристики та види. Вісник Хмельн. нац. ун-ту. 2010. № 2. T. 1. С. 156-160.
7. Гіл Ч. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. Київ. Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. 856 с.
8. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія. ХНЕУ. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. 383 с.
9. Doyle, P., & Stern, P. Marketing management and strategy. Pearson Education. 2006. 446 p.

Номер
Розділ
Статті