Особливості управління стратегічним розвитком підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.047983

  • Ольховая І. О. (Olʹkhovaya I. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядаються підстави і характеристики умов, в яких здійснюється управління стратегічним розвитком телекомунікаційні підприємства. Розглянуто поняття та суть стратегічного розвитку підприємства. Визначено, що система управління стратегічним розвитком має свої особливості. Це спровоковано кризовими явищами у вітчизняній і світовій економіці. Основою сучасного управління стратегічним розвитком телекомунікаційних підприємств виступають дві тенденції: консолідація і віртуалізація їх діяльності. Це дозволяє сформулювати нові принципи стратегії розвитку підприємства та визначити нові горизонти, завдання і функцій підприємства.

Ключові слова: стратегічний розвиток, управління розвитком, телекомунікаційні підприємства.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Економіка і суспільство. 2018. № 8. С. 346—352.
2. Єпіфанова І. Ю. Дзюбко М. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах. Вісник ОНУ ім. Т.Г. Шевченка. 2017. № 2 (55). С. 99—102.
3. Захарченко Н.В. Організаційне проектування та впровадження управлінських інновацій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. №7 (1). С. 134–139.
4. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації за 2019 рік. URL: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/9088/Zvit_2020_NKRZI.pdf.
5. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми концепції, методи: навч. посіб. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 278 с.
6. Лазоренко Л. Соціально-економічний розвиток підприємств зв’язку: стан та перспективи : монографія. Київ : Талком, 2017. 279 с.
7. Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навчальний посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 232 с.
8. Ольхова, І. О. Інформаційне забезпечення процесу управління телекомунікаційного підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018, №3(25), С.52-57.
9. Погорелов Ю.С. Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 1. С. 76–84.

Номер
Розділ
Статті