Детермінанти фінансової архітектоніки телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.047478

  • Кузьменко Л. О. (Kuzʹmenko L. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті представлено сутність і значення фінансової архітектоніки підприємств. Виявлено мікроекономічні та макроекономічні чинники впливу на формування фінансової архітектоніки телекомунікаційних підприємств. Обґрунтовано основні напрями побудови фінансової архітектоніки телекомунікаційних підприємств.

Ключові слова: фінансова архітектоніка, телекомунікаційні підприємства, фінансові ресурси, фінансові ризики, мікроекономічні чинники, макроекономічні чинники, фінансова безпека.

Список використаної літератури
1. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. 784 с.
2. Глущенко О. В. Фінансова архітектоніка: теоретико-методологічний аспект. Наука і економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. 2013. № 4(32). Т. 1. С. 43-52.
3. Гриценко А. А. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. Київ: Форт, 2008. 928 с.
4. Гриценко А. А. Інституційна архітектоніка грошово-кредитної політики. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник наукових статей. Харків: Фінарт, 2003. С. 4-7.
5. Зеліско І. М., Сосновська О. О. Аналіз впливу глобальних ризиків сучасності на функціонування вітчизняних підприємств зв’язку. Бізнес Інформ : науковий журнал. 2018. № 12. С. 232–238.
6. Луцишин З. Сучасна світова фінансова архітектоніка: тенденції та суперечності розвитку в умовах глобалізації. URL: http://soskin.info/ea/2005/5-6/20050506.html.
7. Стецюк П. А. Фінансова архітектоніка забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2014. №150. С. 33–40.

Номер
Розділ
Статті