Управління економічною безпекою підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.046873

  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ількевич М. В. (Ilʹkevych M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто підходи обґрунтування теоретичних та практичнних засад процесу забезпечення економінчної безпеки підприємств, обґрунтовано фактори, які зумовлюють економічну безпеку підприємства, визначенно роль і місце економічної безпеки у системі управління підприємством, ефективної діяльності сучасних підприємств в умовах широкого використання інформаційних технологій.

Ключові слова: економічна безпека підприємств, управління, ефективна діяльність, система управління підприємством.

Список використаної літератури
1. Аванесова Н. Е. Державне рулювання процесів забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України. Інтелект ХХІ: наук. екон. журн. 2017. № 2. С. 43-53.
2. Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. Київ: УБС НБУ, 2014. Т. 1. 230 с.
3. Гудзь О. Є. Формування адаптивного механізму фінансової безпеки агроформувань: методологічний вимір. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2009. № 90. С. 35–46.
4. Паліга Н. Б., Світлична Ю.В. Шляхи запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці промислового підприємства. Економіка промисловості. 2011. № 1. С.105-114.
5. Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпекпідприємства: монографія. Харків: Мачулін, 2016. 358 с.
6. Іванюта Т. М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр учбової літератури. 2009. 263 с.
7. Шкода М.С. Активізація інноваційної політики як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2016. № 1. С. 23–35.
8. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. Київ: Лібра, 2003. 145с.
9. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2013. 456 с.

Номер
Розділ
Статті