Шляхи вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення процесу стратегічного управління ПАТ «Укртелеком»

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.046367

  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Здійснено оцінку інформаційно-комунікаційного забезпечення процесу стратегічного управління ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Визначено особливості формування ресурсів необхідних для реалізації стратегічних рішень. Розглянуто концептуальні засади забезпечення процесу стратегічного управління підприємством, зокрема основи інформаційно-комунікаційного забезпечення процесів діяльності. Запропоновано механізм вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення процесу стратегічного управління.

Ключові слова: стратегічне управління, забезпечення, комунікації, елементи, інформаційні потоки.

Список використаних джерел:
1. Жданов С.А. Механизмы экономического управления предприятием: учеб. пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 288 с.
2. Москаленко В.П. Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві: курс лекцій Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2003. 98 с.
3. Романовська Ю.А. Структура організаційно-економічного механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. 2005. № 205(II). С. 353.
4. Терентьєва О.В. Основні процеси імплементації складових організаційно − економічного забезпечення антикризової діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 4. С. 31-34.
5. Экономический механизм. Словарь терминов URL: http://birzhevik.ru/tesaurus/221/12065/.

Номер
Розділ
Статті